ما در شبکه های اجتماعی :

saba textile

چهارخانه

پارچه چهار خانه پیراهنی  بوریا
26 می 2023

 پارچه چهار خانه پیراهنی نساجی بوریا برای پیراهن‌های تابستانی، پارچه پنبه چهار خانه پیراهنی نساجی بوریا بسیار محبوب است . ...

پارچه چهار خانه پیراهنی زرنگار پلی استرویسکوز
9 مارس 2018

پارچه چهار خانه پیراهنی زرنگار پلی استر ویسکوز در طر ح ها و نقش های مختلف تولید می شود . این ...