آشنایی با 15 پارچه های بیمارستانی مورد نیاز در بیمارستان ها

مشاوره رایگان 09130858100

پارچه های بیمارستانی : قیمت عمده

 1. پارچه سوزنی یا اسپان باند کیلویی 90000 تومان
 2. پارچه تترون بیمارستانی متری 60000 تومان
 3. پارچه ترگال روپوش پزشکی متری 55000 تومان
 4. پارچه کجراه متری 60000 تومان
 5. فلامنت فلامنت ساده 220000 تومان
 6. فلامنت فلامنت چاپی یا طرح دار 240000 تومان
 7. پارچه متقال 28000 تومان
 8. تنظیف کهنه بچه 30000 تومان
 9. فلامنت پنبه بیمارستانی ساده 250000
 10. فلامت پنبه چاپی یا طرح دار 270000
 11. پارچه کتان 1750000
 12. پارچه ترگال ضد وایتکس 700000
 13. پارچه کجراه ضد وایتکس 80000
 14. ملحفه عرض 2 متر گلدار 580000
 15. پارچه لمینت پزشکی کیلویی 90000