اصفهان بازار بزرگ چهار راه درواه اشرف سرای عتیقه فروش ها

saba textile

بهتری پارچه ترگال سبز آبژاول بازار چیه؟

بهتری پارچه ترگال سبز آبژاول بازار چیه؟

بهتری پارچه ترگال سبز آبژاول بازار چیه؟

  • ترگال سبز فدک
  • ترگال صد وایتکس کاماش
  • ترگال 136 تک
  • ترگال کجراه گل پود

پارچه های سبز بیمارستانی آبژاول معمولا برای البسه پزشکان و جراحان و ملحفه استفاده میشود .

پارچه های آبژاول در برابر مواد شوینده بسیار قوی هستند و از بین نمیروند .

ثابت بودن رنگ پارچه ترگال در برابر شستشو با وایتکس را پارچه ترگال ضد آبژاول میگویند.

این پارچه ها به صورت طاقه های کتابی با عرض صد و پنجاه می باشد .

راهنمایی و مشاوره به صورت رایگان

ارسال کالیته به سراسر ایران به صورت رایگان

شماره تماس 09130858100 

پارچه ترگال سبز گل پود
قیمت پارچه سبز ترگال
پارچه کجراه سبز بیمارستانی
خرید پارچه ترگال سبزطاقه ای
پارچه کجراه سبز ضد وایتکس
خرید پارچه ترگال سبز آبژاول بیمارستانی
پارچه ترگال سبز آبژاول بیمارستانی اصفهان
فروش پارچه ترگال سبز آبژاول بیمارستانی